WERKWIJZE

 

Of het nu een eenvoudige verbouwing of een ingewikkeld industrieel complex betreft, NOORD architecten hanteert in essentie voor iedereen eenzelfde structuur van aanpakken:

1. Vrijblijvend Intakegesprek

Een “los” gesprek. Het programma, overige wensen en het budget van de opdrachtgever staan hierbij centraal. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot het samenstellen van een programma van eisen. Denk hierbij aan oppervlakten, de functies (ruimten) en relatieschema’s.
Aan de hand van uw en onze referenties wordt op zoek gegaan naar de gewenste uitstraling van de woning. Wordt het klassiek of modern?
Ook het bouwbudget wordt onderwerp van het gesprek, waarbij wij een indicatie proberen te geven wat haalbaar is voor het beschikbare budget.

2. Voorontwerp
Aan de hand van de gegevens uit het eerste gesprek wordt een voorontwerp gemaakt. Dit gebeurt middels handmatige schetsen, 2D en 3D beelden.
In de volgende gesprekken zal het ontwerp verder aangepast en uitgewerkt worden aan de hand van uw wensen.
Aan het eind van de ontwerpfase wordt een aanzet gedaan voor de materiaalkeuzes.

3. Aanvraag vergunningen
Als het definitief ontwerp gekend is start de fase van het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. Om een vergunning aan te vragen dienen er diverse aanvullende tekeningen en een administratief dossier opgemaakt te worden. Het verloop van de aanvraag wordt actief opgevolgd, zo nodig bijgestuurd

4. Aanbesteding
Eens de aanvraag is gedaan kan er bij aannemers een aanvraag worden gedaan om vrijblijvend een offerte uit te brengen. Daarvoor wordt er nog aanvullend tekenwerk verricht , een lastenboek, zo nodig een meetstaat opgemaakt. Een lastenboek beschrijft het bouwwerk, garanties, materialen, voorwaarden, betalingstermijnen etc. Met dit pakket van tekeningen, lastenboek en eventueel meetstaat, kunnen de aannemers een prijsopgave doen.  In deze fase bepalen we ook met elkaar wat door de aannemer wordt uitgevoerd of welke onderdelen de opdrachtgever zelf gaat uitvoeren. Het selecteren van aannemers gebeurt in gezamenlijk overleg.

5. Selectie aannemer
De offertes worden beoordeeld en geanalyseerd door NOORD en en de meest economisch gunstige aanbiedingen worden met elkaar vergeleken. Samen met de bouwheer wordt de definitieve keuze gemaakt en wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt  en getekend.

6. Uitvoering
De uitvoering van de bouw kan starten. In deze fase worden de gemaakte keuzes in werkelijkheid uitgevoerd. NOORD architecten levert de benodigde bouwkundige details. NOORD architecten heeft de ervaring om de bouw te begeleiden van a tot z tijdens de bouwperiode. NOORD architecten controleert niet alleen de bouw, maar zit bouwvergaderingen voor, maakt verslagen, controleert rekeningen en koppelt terug naar de opdrachtgever.

7. Oplevering/Nazorg
Wanneer de woning of het gebouw gereed is wordt het bouwwerk voorlopig opgeleverd aan de opdrachtgever. Als de punten die geconstateerd zijn grotendeels zijn verholpen kan de oplevering plaatsvinden. Dit is de aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid. De overige punten worden opgenomen in de zogenaamde opleveringslijst waarna de architect actief de uit te voeren verbeteringen opvolgt tijdens een korte ‘nazorg’ periode. Na verloop van een jaar wordt het gebouw op verzoek van de aannemer definitief opgeleverd.

 

KLIK HIER om een afspraak te maken