DIENSTEN

 

NOORD architecten nv is een multidisciplinair architectenkantoor dat zich heeft aangepast aan de complexiteit van het hedendaags ontwerp- en bouwlandschap.

Onze activiteiten omvatten niet louter architectuur maar eveneens
technisch- commercieel advies, milieuvergunningen, haalbaarheidsstudies, vergunningsbegeleiding, interieuropdrachten en expertises.

NOORD architecten gaat graag de uitdaging aan op verschillende gebieden, ongeacht de schaal van het project:

- Woningbouw en groepswoningbouw: Nieuwbouw, verbouwing, renovatie en restauratie
- Commerciële projecten: kantoren, retail en horeca
- Publiek: openbaar toegankelijke gebouwen
- Parkeren: ondergrondse en bovengrondse parkeeroplossingen
- Logistiek: op- en overslag, handling en transport
- Haven:  terminals, handling en kantoren
- Petroleum: op- en overslag , retail en commerciële distributie: Benzine, diesel, LNG en CNG
- Adviezen: vergunningstrajecten, herbestemmingen en ontwikkeling.
- Parkeren: ondergrondse en bovengrondse parkeeroplossingen


NOORD architecten  ziet zichzelf als een teamspeler in de complexe wereld van architectuur en bouwen.
Hierbij proberen we de katalysator te zijn tussen de verschillende actoren: bouwheer, randvoorwaarden, overheden en uitvoerders, om zo tot een kwaliteitsvolle uitvoering te komen van een kwaliteitsvol ontwerp.

NOORD architecten coördineert bovendien de noodzakelijk externe studies zoals stabiliteit, technieken , akoestiek, EPB, veiligheid of extern te maken studies zoals VR, passende beoordelingen MER, …

NOORD werd opgericht in 1993 en is sindsdien verder uitgegroeid tot een middelgroot kantoor. Alle medewerkers hebben hun specialiteit in de diverse vakgebieden zodat wij moeiteloos het volledige traject van studie, vergunningen, ontwerp, aanbesteding en uitvoering beheersen.
Deze know-how wordt toegepast op alle ontwerpen, ongeacht de schaal.

NOORD architecten integreert zich ook naadloos in bouwteams.
Dankzij onze ervaring, technische kennis en inlevingsvermogen, zijn wij een betrouwbare partner in complexe investerings-, industrie- en bouwprojecten.

NOORD architecten engageert zich steeds in een grondige aanpak:

- Een doorgedreven analyse van het programma van eisen
- Een kwaliteitsvol ontwerp
- Een gemonitord vergunningstraject
- Actieve communicatie met overheden en vergunningsverleners
- Een correcte budgettering
- Een gepersonaliseerd lastenboek
- Een gedetailleerde aanbesteding
- Efficiënte controle bij uitvoering
- Een efficiënte nazorg
- Een permanente opvolging en evaluatie en –indien nodig- bijsturing van onze werkwijzen

NOORD architecten combineert bovendien bouw- en milieuvergunningen.
Zowel in Vlaanderen, Wallonië als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze unieke combinatie verkort significant de doorlooptijd van het vergunningstraject.